Om oss

Frida Kvinnojour är en ideell förening som grundades 2002. Vi driver ett kollektivt, skyddat boende med hög kvalitet och säkerhet. Vi har endast anställd personal och vi kompletterar varandra med akademisk utbildning samt mångårig erfarenhet av att möta våldsutsatta och personer i kris.

En av Fridas styrkor är vår unika barnverksamhet. Här kan föräldern lämna sitt/sina barn för att få utrymme att återhämta sig, bearbeta det våld hen varit utsatt för, gå på möten, studera, leta bostad, volontärarbeta, arbeta eller liknande. Barnen i sin tur får möjlighet till lek, stimulans samt stöttning att sammanhangsmarkera och bearbeta det våld de har upplevt.

Vårt boende består av 10 akutplatser och sju utslussningslägenheter. Boendet är bemannat måndag – fredag 08.00 – 20.00, helger 10.00-14.00. Övrig tid har anställd personal beredskap med en inställelsetid på max 30 minuter.

I mån av plats tar vi även emot män och par.

Vår målsättning är att den skyddsplacerade flyttar till eget boende inom sex månader.

Frida Kvinnojour har tillhört Unizon sedan starten.