Välkommen till Frida Kvinnojour Hässleholm

OM OSS

Frida Kvinnojour är en ideell förening som grundades 2002. Vi driver ett kollektivt, skyddat boende med hög kvalitet och säkerhet. Vår personalstab  har hög kompetens, något som vi underhåller genom regelbunden kompetenshöjning.

En av våra styrkor är vårt unika ”dagis” som är öppet 8:00-16:30. Här kan föräldern lämna sitt/sina barn för att kunna gå på möten, studera, leta bostad, volontärarbeta, arbeta eller annat. Vi ser hur viktigt det är för föräldern att ”bara vara” i de känslor hen har just då, utan att behöva ta hänsyn till barnen.

Vårt boende består av 10 akutplatser och sju utslussningslägenheter. Boendet är bemannat måndag – fredag 08.00 – 20.00, helger 10.00-14.00. Övrig tid har anställd personal beredskap med en inställelsetid på max 30 minuter. 

I mån av plats tar vi även emot män och par

Frida Kvinnojour har tillhört Unizon sedan starten.

Välkommen till Frida Kvinnojour Hässleholm

DETTA INGÅR UTAN EXTRA KOSTNAD VID PLACERING PÅ SKYDDAT BOENDE

Öppen verksamhet

Nu startar vi studiecirklar för kvinnor som upplevt våld i nära relation. Vi samtalar i liten grupp om  vad våld är, relationer, vår erfarenhet, konsekvenser med mera. Anmäl dig till Suss på samtal.fridakj@gmail.com och skriv även om du vill ses dagtid eller kvällstid.

Behöver du någon att prata med om din egen situation?

Är du förälder till eller känner ett barn som upplevt våld och som behöver hjälp att bearbeta detta?

Hos oss finns möjlighet att samtala anonymt, antingen per telefon eller via  bokat besök. Ring 072-999 20 31 eller kontakta oss via e-post på samtal.fridakj@gmail.com.

För att skydda våra boende från coronaviruset har vi infört särskilda rutiner både bland personal och på boendet. De allmänna rekommendationerna om att tvätta händerna, hosta eller nys i armvecket och håll två meters avstånd poängteras dagligen både bland personal och boende. Allmänna utrymmen städas dagligen med ytdesinfektion och Klorin. Personalen arbetar växelvis hemifrån för att minska risken att smitta kommer in på boendet. Av samma anledning finns ingen personal på boendet på helgerna, det är bara ett fåtal av personalen som har access till boendeutrymmena. Som vanligt har vi bemannad jour dygnet runt, så kvinnorna kan nå oss om de behöver. Vi har möjlighet att isolera familjer om misstanke om smitta finns. Möten förläggs där säkerhetsavstånd kan hållas.

Barnverksamhet

Frida Kvinnojour erbjuder daglig, kvalificerad barnverksamhet mellan klockan 8:00 – 16.30. I vårt barnteam arbetar spetsutbildade personer med att göra placerade barns boendetid så ljus som möjligt. Fridas målsättning är att våra boendebarn ska uppleva sin situation så normal som möjligt trots att de lever i ett skyddat boende.

Därför pratas det aldrig om våld på vår barnverksamhet.  Trappansamtal hålls på Frida Kvinnojours kontor av en anställd utbildad enkom för barnsamtal, dvs inte av anställda på barnverksamheten. Detta för att ”våra” barn ska få distans till det våld de brutit upp från. Skolbarnen placeras i skolor som vi, med avseende på säkerhet o dyl, gjort upp rutiner med. Samtliga barn, i rätt ålder och där språket gör det möjligt, erbjuds Trappansamtal. 

Lotsning

Alla Fridas boendegäster, som flyttar till eget boende, erbjuds ”lotsning” av anställd personal i sex månader efter att de lämnat Frida Kvinnojour. Inom en vecka efter utflytt åker lotsen hem till den utflyttade för att bistå med allt den utflyttade behöver hjälp med. Det kan vara allt från myndighetskontakter, till hjälp med montering av möbler, kontakter med förskolor, skolor etc.

Säkerhet

Frida Kvinnojour satsar mycket på säkerhet, både när det gäller skalskydd och personalens säkerhetstänk och -kunskap. Vårt skalskydd består bland annat av:

På grund av vårt gedigna säkerhetsarbete har vi möjlighet att ta emot individer med stor hotbild.

Barnverksamhet

Frida Kvinnojour erbjuder daglig, kvalificerad barnverksamhet mellan klockan 09.30 – 16.00. I vårt barnteam arbetar tre personer med att göra placerade barns boendetid så ljus som möjligt. Fridas målsättning är att våra boendebarn ska uppleva sin situation så normal som möjligt trots att de lever i ett skyddat boende. Detta för att ”våra” barn ska få distans till våldet de brutit upp från. Skolbarnen placeras i skolor som vi, med avseende på säkerhet o dyl, gjort upp rutiner med. Samtliga barn, i rätt ålder och där språket gör det möjligt, erbjuds Trappansamtal.

Lotsning

Alla Fridas boendegäster, som flyttar till eget boende, erbjuds ”lotsning” av anställd personal i sex månader efter att de lämnat Frida Kvinnojour. Inom en vecka efter utflytt åker lotsen hem till den utflyttade för att bistå med allt den utflyttade behöver hjälp med. Det kan vara allt från myndighetskontakter, till hjälp med montering av möbler, till kontakter med förskolor, skolor etc.

Säkerhet

Frida Kvinnojour satsar mycket på säkerhet, både när det gäller skalskydd och personalens säkerhetstänk och -kunskap. Vårt skalskydd består bl a av

På grund av vårt gedigna säkerhetsarbete har vi möjlighet att ta emot individer med stor hotbild.

Vår filosofi är att kvinnan ska gå stärkt ur sin vistelse på Frida Kvinnojour, därför tar vi hand om både kropp och själ under hennes vistelse här.  Detta gör vi genom att ha  yoga i vår egen yogastudio 1 gång/vecka. Vi erbjuder våra boende  olika former av massage, frigörande dans med mera. Vi har även ett skapanderum där våra boende kan hitta sitt lugn genom eget skapande. Dessa aktiviteter sker i våra egna lokaler, anpassade för just dessa ändamål och ingår i dygnsavgiften.

Kontakta oss

Taxa (vid placering gäller minimum tre dygn)

Vuxna                             1200,-/dygn

Barn 0 - 18 år                 250,-/dygn


Vill du skänka en gåva till våra klienter? Alla pengar går oavkortat till guldkant åt våra boende. Det kan vara fredagsmys, utflykt eller liknande som vi kan glädja familjerna med.

SWISH 123 018 49 94

QR

Har du en fråga?

Läs andras frågor och svar på Unizons hemsida 

 

Utsatt för hedersvåld? Läs mer och chatta på Glöm aldrig Pela och Fadime