Välkommen till Frida Kvinnojour Hässleholm

OM OSS

Frida Kvinnojour är en ideell förening som grundades 2002. Vi driver ett kollektivt, skyddat boende med hög kvalitet och säkerhet. Vår personalstab har hög kompetens, något som vi underhåller genom regelbunden kompetenshöjning.

Vår målsättning är att den skyddsplacerade flyttar till eget boende inom 6 månader.

En av våra styrkor är vårt unika ”dagis” som är öppet 8:00-16:30. Här kan föräldern lämna sitt/sina barn för att kunna gå på möten, studera, leta bostad, volontärarbeta, arbeta eller annat. Vi ser hur viktigt det är för föräldern att ”bara vara” i de känslor hen har just då, utan att behöva ta hänsyn till barnen.

Vårt boende består av 10 akutplatser och sju utslussningslägenheter. Boendet är bemannat måndag – fredag 08.00 – 20.00, helger 10.00-14.00. Övrig tid har anställd personal beredskap med en inställelsetid på max 30 minuter.

I mån av plats tar vi även emot män och par.

Frida Kvinnojour har tillhört Unizon sedan starten.

Välkommen till Frida Kvinnojour Hässleholm

Detta ingår utan extra kostnad vid placering på Frida Kvinnojour

Barnverksamhet

Frida Kvinnojour erbjuder daglig, kvalificerad barnverksamhet mellan klockan 8:00 – 16.30. I vårt barnteam arbetar spetsutbildade personer med att göra placerade barns boendetid så ljus som möjligt. Vår målsättning är att våra boendebarn ska uppleva sin situation så normal som möjligt trots att de lever i ett skyddat boende.

Skolbarnen placeras i skolor som vi, med avseende på säkerhet o dyl, gjort upp rutiner med.

Trappansamtal hålls på Frida Kvinnojours kontor av anställda utbildade enkom för barnsamtal, dvs inte av barnverksamhetens personal. Detta för att våra boendebarn ska få distans till det våld de brutit upp från. Samtliga barn, i rätt ålder och där språket gör det möjligt, erbjuds Trappansamtal. 

Lotsning

Alla våra boendegäster som flyttar till eget boende, erbjuds ”lotsning” av anställd personal i 6 månader efter att de lämnat Frida Kvinnojour. Inom en vecka efter utflytt åker lotsen hem till den utflyttade för att bistå med allt hen behöver hjälp med. Det kan vara allt från myndighetskontakter till hjälp med kontakter med förskolor, skolor etc.

Säkerhet

Frida Kvinnojour satsar mycket på säkerhet, både när det gäller skalskydd och personalens säkerhetstänk och -kunskap. Vårt skalskydd består bland annat av:

På grund av vårt gedigna säkerhetsarbete har vi möjlighet att ta emot individer med stor hotbild.

Barnverksamhet

Frida Kvinnojour erbjuder daglig, kvalificerad barnverksamhet mellan klockan 09.30 – 16.00. I vårt barnteam arbetar tre personer med att göra placerade barns boendetid så ljus som möjligt. Fridas målsättning är att våra boendebarn ska uppleva sin situation så normal som möjligt trots att de lever i ett skyddat boende. Detta för att ”våra” barn ska få distans till våldet de brutit upp från. Skolbarnen placeras i skolor som vi, med avseende på säkerhet o dyl, gjort upp rutiner med. Samtliga barn, i rätt ålder och där språket gör det möjligt, erbjuds Trappansamtal.

Lotsning

Alla Fridas boendegäster, som flyttar till eget boende, erbjuds ”lotsning” av anställd personal i sex månader efter att de lämnat Frida Kvinnojour. Inom en vecka efter utflytt åker lotsen hem till den utflyttade för att bistå med allt den utflyttade behöver hjälp med. Det kan vara allt från myndighetskontakter, till hjälp med montering av möbler, till kontakter med förskolor, skolor etc.

Säkerhet

Frida Kvinnojour satsar mycket på säkerhet, både när det gäller skalskydd och personalens säkerhetstänk och -kunskap. Vårt skalskydd består bl a av

På grund av vårt gedigna säkerhetsarbete har vi möjlighet att ta emot individer med stor hotbild.

Öppen verksamhet

ggkg kgkb

Behöver du någon att prata med om din egen situation?

Är du förälder till eller känner ett barn som upplevt våld och som behöver hjälp att bearbeta detta?

Hos oss finns möjlighet att samtala anonymt, antingen per telefon eller via  bokat besök. Ring 072-999 20 31 eller kontakta oss via e-post på samtal.fridakj@gmail.com.

Kontakta oss

Pris

Vuxna                             1700,-/dygn

Barn 0 - 18 år                 700,-/dygn

Vill du skänka en gåva till våra klienter? Alla pengar går oavkortat till guldkant åt våra boende. Det kan vara fredagsmys, utflykt eller liknande som vi kan glädja familjerna med.                        SWISH 123 018 49 94

Bankgiro: 301-3364

QR

Länk till Unizons hemsida