Välkommen till Frida Kvinnojour Hässleholm

OM OSS

Frida Kvinnojour är en ideell förening som grundades 2002. Vi driver ett kollektivt, skyddat boende med hög kvalitet och säkerhet. Vår personalstab på tretton anställda har hög kompetens, något som vi underhåller genom regelbunden kompetenshöjning.

Vårt boende består av 13 akutplatser och nio utslussningslägenheter. Boendet är bemannat måndag – fredag 08.00 – 20.45, helger 13.00 – 16.00. Övrig tid har anställd personal beredskap med en inställelsetid på max 45 minuter. 

I mån av plats tar vi även emot män och par

Frida Kvinnojour har tillhört Unizon sedan starten.

Välkommen till Frida Kvinnojour Hässleholm

DETTA INGÅR VID PLACERING PÅ SKYDDAT BOENDE

 • Högsta säkerhet (se nedan, under flik säkerhet)
 • Kommunal kvalitetssäkring en gång/år
 • Regelbunden intern kvalitetssäkring
 • Kvalitetssäkring från placerande myndighet efter avslutatad placering
 • Möjlighet att hämta upp klienter inom en radie av 15 mil
 • Möjlighet till uppföljningsmöte via Skype
 • Daglig barnverksamhet (se under flik Barnverksamhet)
 • Stödsamtal
 • Riskbedömningar
 • Kartläggning av hotbild
 • Fiktiv historia
 • All form av "medgång"
 • SFI för dem som kan gå där
 • Regelbunden massage
 • Samhällsinformation en gång/vecka
 • Yoga en gång per vecka
 • Ekonomisk genomgång
 • Hjälp med ifyllande av blanketter och kontakt med externa aktörer
 • Hjälp med att leta lägenhet
 • Allt praktiskt vid utflytt, dock ej själva flytten
 • Lotsning efter utflytt (se under flik, lotsning)
 • Föräldrasamtal
 • Daglig, kvalificerad barnverksamhet (se nedan, under flik barnverksamhet)
 • Trappansamtal
 • Skolgång
 • Frigörande dans
 • Kontakta oss på tel.nr. 0451 - 492 00

Barnverksamhet

Frida Kvinnojour erbjuder daglig, kvalificerad barnverksamhet mellan klockan 8:00 – 16.30. I vårt barnteam arbetar tre spetsutbildade personer med att göra placerade barns boendetid så ljus som möjligt. Fridas målsättning är att våra boendebarn ska uppleva sin situation så normal som möjligt trots att de lever i ett skyddat boende.

Därför pratas det aldrig om våld på vår barnverksamhet.  Trappansamtal hålls på Frida Kvinnojours kontor av en anställd utbildad enkom för barnsamtal, dvs inte av anställda på barnverksamheten. Detta för att ”våra” barn ska få distans till det våld de brutit upp från. Skolbarnen placeras i skolor som vi, med avseende på säkerhet o dyl, gjort upp rutiner med. Samtliga barn, i rätt ålder och där språket gör det möjligt, erbjuds Trappansamtal. 

Lotsning

Alla Fridas boendegäster, som flyttar till eget boende, erbjuds ”lotsning” av anställd personal i sex månader efter att de lämnat Frida Kvinnojour. Inom en vecka efter utflytt åker lotsen hem till den utflyttade för att bistå med allt den utflyttade behöver hjälp med. Det kan vara allt från myndighetskontakter, till hjälp med montering av möbler, till kontakter med förskolor, skolor etc.

Säkerhet

Frida Kvinnojour satsar mycket på säkerhet, både när det gäller skalskydd och personalens säkerhetstänk och -kunskap. Vårt skalskydd består bl a av

 • Direktlarm till polis
 • Tejpade låsta fönster, strategiska fönster är försedda med galler
 • Porttelefon
 • Sju säkerhetsdörrar
 • Motorlås på samtliga ytterdörrar
 • Taggsystem
 • Sluss till boendet
 • Säkerhetsgenomgång varje morgon
 • Mobila larmenheter
 • Rörelsestyrd fasadbelysning
 • Kameraövervakning på samtliga entréer

På grund av vårt gedigna säkerhetsarbete har vi möjlighet att ta emot individer med stor hotbild.

Barnverksamhet

Frida Kvinnojour erbjuder daglig, kvalificerad barnverksamhet mellan klockan 09.30 – 16.00. I vårt barnteam arbetar tre personer med att göra placerade barns boendetid så ljus som möjligt. Fridas målsättning är att våra boendebarn ska uppleva sin situation så normal som möjligt trots att de lever i ett skyddat boende. Detta för att ”våra” barn ska få distans till våldet de brutit upp från. Skolbarnen placeras i skolor som vi, med avseende på säkerhet o dyl, gjort upp rutiner med. Samtliga barn, i rätt ålder och där språket gör det möjligt, erbjuds Trappansamtal.

Lotsning

Alla Fridas boendegäster, som flyttar till eget boende, erbjuds ”lotsning” av anställd personal i sex månader efter att de lämnat Frida Kvinnojour. Inom en vecka efter utflytt åker lotsen hem till den utflyttade för att bistå med allt den utflyttade behöver hjälp med. Det kan vara allt från myndighetskontakter, till hjälp med montering av möbler, till kontakter med förskolor, skolor etc.

Säkerhet

Frida Kvinnojour satsar mycket på säkerhet, både när det gäller skalskydd och personalens säkerhetstänk och -kunskap. Vårt skalskydd består bl a av

 • Direktlarm till polis
 • Tejpade låsta fönster
 • Porttelefon
 • Sju säkerhetsdörrar
 • Motorlås på samtliga ytterdörrar
 • Taggsystem
 • Sluss till boendet
 • Säkerhetsgenomgång varje morgon
 • Mobila larmenheter
 • Rörelsestyrd fasadbelysning
 • Kameraövervakning på samtliga entréer

På grund av vårt gedigna säkerhetsarbete har vi möjlighet att ta emot individer med stor hotbild.

Kontakta oss

 • 0451 - 492 00
 • fridakvinnojour@gmail.com

Vid placering

 • 0451 - 127 40

Taxa (vid placering gäller minimum tre dygn)

Vuxna                             1000,-/dygn

Barn 0 - 18 år                 200,-/dygn