Frida Kvinnojour Hässleholm

Placering

Vid placering på Frida Kvinnojour kan vi erbjuda:

Skydd

 • Hämtning i hela Sverige med säkerhetsplanerad transport
 • Kraftigt skalskydd
 • Möjlighet att komma i kontakt med anställd personal dygnet runt
 • FREDA riskbedömning
 • Patriark riskbedömning
 • SARA riskbedömning
 • Hjälp med ansökan om skyddade personuppgifter
 • Kartläggning av hotbild
 • Säkerhetsplanering
 • Högsta säkerhet med möjlighet att ta emot individer med stor hotbild (se separat flik)

Stödinsatser

 • Individuellt samtalsstöd
 • Samtalsgrupp
 • Kontakt med myndigheter
 • Hjälp med dokument
 • Ekonomisk genomgång
 • Medgång
 • Barnverksamhet måndag till fredag
 • Trappansamtal
 • Föräldrasamtal
 • Inskrivning i skola
 • Möjlighet att ha med sitt husdjur i mån av plats

Övrigt

 • Samarbete med SFI
 • Telefontolk
 • Fiktiv historia
 • Möjlighet att ha med sig husdjur
 • Möjlighet att ta emot stora barnfamiljer
 • Möjlighet att emot personer som är rullstolsburen

Flytt

 • Hjälp med att söka ny bostad
 • Hjälp att förbereda inför flytt, till exempel att skaffa hemförsäkring och teckna elavtal

Utflytt

 • Lots under sex månader efter flytt
 • Kvalitetssäkring
 • Möjlighet till extern kvalitetssäkring ( se flik om oss)
 • Regelbunden intern kvalitetssäkring
 • Kvalitetssäkring från placerande myndighet efter avslutad placering
 • Systematiskt kvalitetsarbete enligt SOFS 2011:9
 • Ansökan om tillstånd att driva skyddat boende enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) är inskickad och handläggs av IVO