Välkommen   Detta erbjuder vi  Om det är akut  |  Kontakt  |  Länkar

 

Välkommen till FRIDA Kvinnojour i Hässleholm!

Du är inte ensam. Många kvinnor befinner sig i samma situation som Du. Genom att söka hjälp har många kunnat förändra sina liv.

Frida Kvinnojour i Hässleholm bildades i november 2001 och jourverksamheten har varit igång sedan november 2002.
Vi har haft många kvinnor som vänt sig till oss för att få hjälp och stöd.
Vi tillhör Unizon och ingår i flera nätverk vars profession är våld i nära relation.
 

 

Frida Kvinnojour Hässleholm      0451-492 00      fridahassleholm@hotmail.com      www.fridakvinnojour.se